spigot.yml
Vào file spigot.yml và chỉnh như sau

save-user-cache-on-stop-only

  Mô tả: Bật tắt việc lưu dữ liệu đệm người chơi liên tục hay lưu vào lúc server tắt
  Mặc định: false
  Khuyến nghị: true

max-tick-time

  Mô tả: Thời gian tính bằng ms mà một entity (thực thế) có thể dùng trước khi server skip nó và sang task tiếp theo
  Mặc định:
   tile: 50
   entity: 50
  Khuyến nghị:
   tile: 1000
   entity: 1000

mob-spawn-range

  Mô tả: Bán kính trong một chunk mà mob có thể spawn xung quanh người chơi, tăng lên mob sẽ thưa thớt hơn. Giảm xuống sẽ làm mob đông hơn. Tuy nhiên giảm quá nhiều sẽ khiến mob không spawn được do không đủ chỗ
  Mặc định: 6
  Khuyến nghị: 6

entity-activation-range

  Mô tả: Khoảng cách tính bằng block mà thực thể nào đó sẽ "hoạt động", ở ngoài khoảng cách này sẽ giảm tỉ lệ để ngăn bị lag.
  Mặc định:
   animals: 32
   monster: 32
   misc: 16
  Khuyến nghị:
   animals: 16
   monster: 24
   raiders: 48
   misc: 8
   water: 8
   villagers: 16
   flying-monster: 48
LƯU Ý: Những thay đổi ở phần này có thể ảnh hưởng đến cơ chế game, xung đột plugin. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

tick-inactive-villagers

  Mô tả: Bật tắt việc cho villager "hoạt động" ở ngoài vùng hoạt động
  Mặc định: true
  Khuyến nghị: false
LƯU Ý: Tắt chức năng này sẽ khiến villager không được như trong Vanilla, bạn sẽ phải đứng gần dân làng một chút để trade mới có thể restock lại. KHUYẾN CÁO KHÔNG CHỈNH SỬA!

merge-radius

  Mô tả: Khoảng cách mà exp và item sẽ gộp lại khi rơi trên đất, tính bằng block
  Mặc định:
   exp: 3.0
   item: 2.5
  Khuyến nghị:
   exp: 4.0
   item: 6.0

view-distance

  Mô tả: Số chunk sẽ được load xung quanh người chơi, lưu ý rằng giá trị không thể lớn hơn 15 hoặc nhỏ hơn 1. Đặt giá trị thấp có thể giảm tải load chunk nếu server đông và người chơi load chunk liên tục.
  Mặc định: 10
  Khuyến nghị: 6

entity-tracking-range

  Mô tả: Khoảng cách đến các thực thể mà client có thể nhìn thấy, thực thể ngoài vùng này sẽ được ẩn đi để tiết kiệm CPU Usage và băng thông. Tùy chọn này không giúp ích mấy cho server mà chỉ phần nào giúp cho client đỡ lag hơn
  Mặc định:
   players: 48
   animals: 48
   monster: 48
   misc: 32
   othee: 64
  Khuyến nghị: Để nguyên lol

ticks-per

  hopper-transfer
   Mô tả: Thời gian tính bằng tick mà hopper sẽ đẩy/nhận vật phẩm
   Mặc định: 8
   Khuyến nghị: 8

Last modified 1mo ago