Lựa chọn Minecraft Server Software
Chọn phần mềm thích hợp làm nền tảng để chạy server

Tiêu chí của một Server Software tốt

  • Cộng đồng người dùng đông đảo
  • Được làm ra bởi các lập trình viên có kinh nghiệm
  • Tương thích ổn định
  • Tối ưu tốt, API rộng

Server Software khuyên dùng

  • PaperMC: Bản fork của Spigot khá nổi tiếng. Cải thiện rất nhiều về hiệu năng lẫn gameplay, mechanic. PaperMC cũng đã merge Tuinity vào codebase của mình
  • Airplane: Bản fork của PaperMC, với khả năng tối ưu tốt nhờ vào DEAR
  • Purpur: Bản fork của Airplane, cho khả năng tùy biến tính năng nhiều hơn
LƯU Ý: Không dùng Spigot/Craftbukkit hay bất kì bản fork/custom nào "đA lUồNg tỚi 99%"
Last modified 1mo ago