Lựa chọn Minecraft Server Software
Chọn phần mềm thích hợp làm nền tảng để chạy server

Tiêu chí của một Server Software tốt

  Cộng đồng người dùng đông đảo
  Được làm ra bởi các lập trình viên có kinh nghiệm
  Tương thích ổn định
  Tối ưu tốt, API rộng

Server Software khuyên dùng

  PaperMC: Bản fork của Spigot khá nổi tiếng. Cải thiện rất nhiều về hiệu năng lẫn gameplay, mechanic.
  Purpur: Bản fork của Airplane, cho khả năng tùy biến tính năng nhiều hơn.
LƯU Ý: Không dùng Spigot/Craftbukkit hay bất kì bản fork/custom nào "đA lUồNg tỚi 99%"
Last modified 1mo ago