Lựa chọn phần cứng
Phần cứng ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu năng, hãy đọc kĩ để biết cách chọn phần cứng phù hợp

Lựa chọn CPU

Nhiều người nghĩ rằng, chọn CPU có nhiều core là sẽ không bao giờ bị lag. Điều này hoàn toàn sai, thứ ảnh hưởng đến hiệu năng sẽ là khả năng xử lý đơn nhân của CPU đó. Minecraft chạy trên 1 nhân đồng nghĩa nó cũng sẽ chỉ dùng 1 nhân trong CPU, việc lựa chọn CPU có hiệu năng đơn nhân tốt có thể cải thiện về hiệu năng. Ngoài ra, nếu server bạn chạy đa luồng thì một CPU có nhiều core với hiệu năng, xung nhịp tốt là rất ổn.

Lựa chọn RAM

Về RAM, theo kinh nghiệm cá nhân thì dung lượng RAM ít nhất là 8GB. Tất nhiên các bạn có thể tự cân đo đong đếm cho phù hợp. RAM có xung nhịp cao cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu năng.
  • Nói về số RAM cấp cho mỗi server, một server lag có thể là do dung lượng RAM được cấp quá ít, nhưng một server được cấp quá nhiều dung lượng RAM sẽ không khiến cho server của bạn không bao giờ lag. Chỉ nên cấp một lượng RAM đủ cho server hoạt động không lag, cung cấp quá nhiều sẽ là một sự lãng phí tài nguyên vô ích.
  • Mỗi gamemode sẽ có một cách tối ưu khác nhau. Đây chỉ là cách tối ưu có thể áp dụng chung cho hầu hết các server.
Last modified 4mo ago