Phân tích hiệu năng
Các công cụ dùng để phân tích hiệu năng server

mspt

PaperMC có tích hợp sẵn lệnh /mspt để kiểm tra server mất bao lâu để xử lý tick, nếu cho ra giá trị thấp hơn 50 là server vẫn ổn định. Nhưng nếu lớn hơn 50 thì sẽ có ít nhất 1 tick cần thời gian xử lý lâu hơn. Điều này hoàn toàn bình thường

timings

Đã giải thích ở mục Giải thích thuật ngữ, để sử dụng bạn chạy lệnh /timings on chờ tầm 5 phút và gõ lệnh /timings paste để lấy kết quả. Bạn có thể xem hướng dẫn đọc Timings tại đây

spark

Spark là công cụ phân tích hiệu năng khác giống Timings, được viết bởi Lucko (tác giả của LuckPerm). Bạn có thể đọc hướng dẫn tìm lag spike tại đây
Last modified 1mo ago
Copy link