Startup Flags
Tùy chỉnh lại thành phần bên trong file run.bat một cách hiệu quả nhất

Aikar's Flag

Mình khuyên các bạn nên sử dụng Aikar's Flags, đây là flag đã được dùng rộng rãi trên các server lớn. Hãy sử dụng tool sau để chọn flag thích hợp, chỉ cần điền vào số RAM mà server bạn có cộng với Server Software đang sử dụng

Linux Startup Scripts

Bạn dùng Linux ? Hãy tham khảo Startup Script dưới đây
Last modified 1mo ago