Sử dụng Mob Stacker
Có nên sử dụng Mob Stacker ?
Câu trả lời là không nên dùng, việc stack các mob được spawn tự nhiên sẽ gây lag nhiều hơn vì server sẽ liên tục spawn những mob đó ra do chưa đạt mobcaps.
Last modified 14d ago
Copy link