FPS - Client Lag
Chắc máy bạn đời tống rồi

Ảnh hưởng của FPS

FPS
Ảnh hưởng
60+
FPS tốt cho Minecraft.
40 -> 59
FPS ổn, không có vấn đề gì.
30 -> 15
FPS thấp, lag rõ rệt.
1 -> 10
Quá thấp, bạn nên nâng cấp phần cứng.
LƯU Ý: Hầu hết các hướng dẫn hiện tại đều chỉ người chơi đặt FPS ở mức Unlimited - Không giới hạn. Tuy nhiên, việc đặt ở mức Unlimited thực sự không nên vì sẽ tiêu tốn quá nhiều tài nguyên máy tính chỉ dành cho việc cố gắng đạt FPS càng cao càng tốt. Khuyến khích giới hạn FPS ở mức vừa phải để chừa tài nguyên cho máy tính thực hiện những tác vụ khác. (80 - 100 FPS là con số giới hạn FPS lí tưởng để gameplay không bị ảnh hưởng)
Last modified 2mo ago
Copy link