TPS - Server Lag
Đánh giá độ mượt của server

Ảnh hưởng của TPS

TPS
Ảnh hưởng
20
Mức TPS cao nhất và ổn định nhất. Các tác vụ như chunk generation sẽ cực kì mượt và nhanh.
19.95 -> 19.99
Mức TPS tốt, hầu hết các server đều nằm trong khoảng này. Các tác vụ kể trên vẫn còn rất nhanh và mượt.
18.5 -> 19.94
Mức TPS trung bình, lag có thể xuất hiện.
16 -> 18.4
Mức TPS yếu, lag xuất hiện rõ rệt. Các tác vụ bị delay, chunk generation không được nhanh.
<16
Mất ổn định, không chơi được.
Để đánh giá độ mượt của server, có một thuật ngữ được sử dụng là TPS. Việc giữ TPS cao là cực kì cần thiết, nó là yếu tố quyết định đến hiệu năng và cả player base khi không ai muốn chơi các server quá lag.
Last modified 4mo ago
Copy link